بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HM-5010T2N (EX3)
تولیدکننده پتروشیمی جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها اکستروژن
کاربردها لوله، لوله فشار قوی، لوله گاز، لوله آب
افزوده شده با روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر
ویژگی ها چقرمگی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.945 g/cm³ ISO 1183
Flow Rate Ratio (FRR) 27 21.6/5
MFI 12 g/10min At 21.6Kg Load ISO 1133
MFI 0.45 g/10min At 5Kg Load ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Charpy Impact Notched 12 kJ/m² at +23°C ISO 179/1eA
Pipe Hydrostatic Strength 1000 h At 4.0 N/mm² & 80°C ISO 1167
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.