بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LL 0209 AA
تولیدکننده پتروشیمی شازند (اراک)
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم کشاورزی
افزوده شده با آنتی اکسیدان
ویژگی ها گرید در تماس با غذا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.92 g/cm³ ASTM D2839
MFI 0.9 g/10min At 2.16Kg Load , 190°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elmendorf Tear Strength, MD 145 gr/25µm ASTM D1922
Elmendorf Tear Strength, TD 370 gr/25µm ASTM D1922
Film Elongation at Break, MD 620 % ASTM D638
Film Elongation at Break, TD 840 % ASTM D638
Film Tensile Strength at Break, MD 41 MPa ASTM D638
Film Tensile Strength at Break, TD 32 MPa ASTM D638
Film Tensile Strength at Yield, MD 10.5 MPa ASTM D638
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ASTM D638
Impact Strength, Dart 150 gr ASTM D1709
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 100 ASTM D1525
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 56 45° ASTM D2457
Haze 10 % ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.