بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید SV-0157
تولیدکننده پتروشیمی تبریز
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، آکریلو نیتریل بوتادین پلی استایرن
فرآیندها اکستروژن
کاربردها ورق، قطعات یخچال
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 0.5 g/10min At 5 kg, 200°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 2147.656 MPa 2.8 mm/min ASTM D790
Flexural Strength 61.7819 MPa 2.8 mm/min ASTM D790
Hardness, Rockwell R 104 ASTM D785
Hardness, Rockwell R 104 at +23°C ASTM D785
Izod Impact, Unnotched 31 kJ/m² 1/8 inch ISO 180
Tensile Elongation at Break 70 % 5 mm/min ASTM D638
Tensile Strength at Yield 45.1106 MPa 5 mm/min ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 100.5 5 kg ASTM D1525
خواص فرآیندی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Processing Temperature 180 - 200
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.