بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LL0220KJ
تولیدکننده پتروشیمی تبریز
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان
ویژگی ها خواص نوری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.921 g/cm³ ASTM D1505
MFI 2.4 g/10min At 2.16Kg Load ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Dart Drop Impact Strength 90 KJ/m Method A ASTM D1709
Film Elongation at Break, MD 1000 % ASTM D882
Film Elongation at Break, TD 1100 % ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, MD 30 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, TD 25 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, MD 10 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ASTM D882
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 100 ASTM D1525
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 30 45° ASTM D2457
Haze 1 % ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.